BARKODBarkod Tescili için Hızlı Başvuru

Barkod tescili firmanın barkod sistemi içine dahil olması anlamına gelir. Barkod kullanmak isteyen her firma bu sisteme üye olmak zorundadır.

BARKODBaşvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru süreci tarafımızca izlenmektedir.

Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir.Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur.  Barkod tescili firmanın barkod sistemi içine dahil olması anlamına gelir. Barkod kullanmak isteyen her firma bu sisteme üye olmak zorundadır.

Barkod numarası almak için gerçek yada tüzel kişi olmak fark etmez. Türkiyedeki barkod numaraları 869 ile başlar.Bu ülke kodudur Bundan sonra gelen genellikle 6 haneden oluşan firma kodu vardır.Bu firmaya tahsis edilmiş kısımdır. Bundan sonra gelecek 3 haneli ürün kodunun hangi rakamlardan oluşacağını 001-999 aralığı içersinde firma kendisi belirler. 999 çeşit ürüne ayrı barkod numarası verilebilir.Eğer firmanın ürün sayısı 1000 i aşıyorsa 10000 li yada 100000 çeşitlik barkod numarası tahsisi yapılır. Son yani 13. Basamak kontrol basamağıdır.Bu son rakamı barkod programı otomatik olarak kendisi belirler.Adından da anlaşılacağı gibi kontrol amaçlı doğrulamak içindir. Barkod tescilinde firmanın son yıla ait cirosuna göre barkod harcı ödenmektedir. Barkod sistemine giren firma her yıl adresine yapılacak olan tebligat yoluyla ödeyeceği aidatı yatırmak zorundadır.Aidatların ödenmemesi durumunda firma üyelikten çıkarılacağı gibi hakkında yasal takip başlatılır.

Barkod tescili için gerekli evraklar

  • Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması.
  • Taahhütname’nin doldurulup şirket yetkilisince noter’e onaylatılması.
  • Faaliyet belgesi (esnaf odasına kayıtlı ise sicil kaydı)
  • Son yıla ait gelir tablosu mali müşavir onaylı (yeni kurulmuşsa kuruluş gazetesi)
  • Firma bulunduğu yıldan bir yıl öncesine ait ‘’GELİR TABLOSUNU” muhasebecisine ya da mali müşaviri tarafından onaylatılması gerekmektedir.
  • Firma başvuru yaptığı yıl içerisinde kurulmuş ise gelir tablosu yerine bulundukları yıl içerisinde kurulduğunu gösteren “TİCARET SİCİL GAZETESİ’’
  • Başvurunun Tarafımızca yapılması için tarafımıza düzenlenmiş vekaletname (noter onayı gerektirmez.)
https://www.enmarka.com.tr/wp-content/uploads/2018/07/coupon-databar-gs1.png

markanız
ENMARKA ile güvende

Beşevler Konak Mh. Kılavuz Cd. No:4 D:9
Amcaoğlu Nilüfer iş Merkezi Nilüfer – BURSA
0224 451 10 03
info@enmarka.com.tr

Tasarım ve Yazılım